Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

MEN       WOM      Kuratorium       WODIiP       CKE       OKE Wrocław       Gmina Świerczów       WSzPWN       WSiP       Polska

 

  Strona główna

  Aktualności

  Informacje o szkole

  Historia szkoły

  Pracownicy

  Dokumenty szkolne

  Przyjaciele szkoły

  Dla rodziców

  Dla ucznia

  Plan zajęć

  Galeria

 

     Napisz do nas

                                       

                                                         JUŻ 50 LAT MINĘŁO

 

Szkoło! Szkoło!       
Gdy cię wspominam,          
Tęsknota w serce się wgryza.       
Oczy mam pełne łez!

            Julian Tuwim

31 sierpnia 1958 roku nastąpiło otwarcie nowego budynku Szkoły Podstawowej w Bąkowicach. Pół wieku to ogrom czasu, któremu towarzyszą wspomnienia, zaangażowanie, praca i trud, a także dozgonne przyjaźnie, miłości, a nawet małżeństwa. Wiele się na przestrzeni tego czasu zmieniło, upadały systemy, rządy, kraje, a jedno pozostało niezmienne – szkoła cały czas istnieje po to, aby kształcić i formować nowe pokolenia.

W ciągu 63 letniego powojennego istnienia bąkowickiej szkoły, mury jej opuściło 1110 absolwentów. Pracowało, dłużej lub krócej 84 nauczycieli i 24 pracowników administracji i obsługi. O każdej z tych postaci można by wiele mówić, każdy zostawił tu cząstkę swojego życia, powołania, ciężkiej i często niewdzięcznej pracy nad formowaniem niepokornych charakterów młodych ludzi.

Jednak szkoła to nie tylko dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji to także wszystkie inne życzliwe osoby, które wspierały i wspierają społecznie nasze działania. Im wszystkim należą się słowa podzięki za wszelkie zasługi i obecny, mam nadzieję, że pozytywny wizerunek naszej szkoły. Kierujemy je, z okazji tego jubileuszu do nauczycieli i pracowników, którzy przeszli już na emeryturę. Z żalem wspominamy też dzisiaj osoby, których już nie ma wśród nas – nauczycieli, pracowników, absolwentów, żyją oni jednak w naszej pamięci i sercach.

Analizując ostatnie lata i osiągnięcia szkół można zauważyć, że pierwszym wyznacznikiem poziomu szkoły jest obecnie wynik sprawdzianu końcowego. I tu nie mamy, czego się wstydzić. Nasi uczniowie osiągają wyniki porównywalne, albo nawet wyższe niż średnia krajowa i wojewódzka. Od lat uczestniczymy we wszelkiego rodzaju zawodach, turniejach, olimpiadach i konkursach, często zdobywając nagrody i wyróżnienia. Staramy się dbać o bazę i sprzęt pozyskując środki z Unii Europejskiej. Staramy się uczestniczyć we wszelkiego rodzaju programach edukacyjnych finansowanych ze środków unijnych i poza budżetowych. Największym zadaniem realizowanym przez naszą szkołę był projekt „Szkoła na tak” – 65 tys., mniejsze Rzeczpospolita internetowa, Pożyteczne ferie i wiele innych w sumie wartości ponad 140 tysięcy złotych.

 We wszystkich tych działaniach staramy się pamiętać o środowisku, w którym istniejemy. Staramy się angażować mieszkańców wsi do niektórych działań. Zostaje to nam nagrodzone, bo imprezy środowiskowe, takie jak Dzień Babci i Dziadka, czy Jasełka, cieszą się wielkim powodzeniem. Nasz trud ofiarnie wspierają nasi radni, sołtysi, rady sołeckie i wszystkie inne organizacje działające na naszym terenie.

A teraz może o tych, bez których szkoła nie miałaby sensu istnieć. Na przestrzeni lat, analizując protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej, rozmawiając z osobami, które pamiętają początki funkcjonowania naszej szkoły, a także korzystając z uwag, jakie wyrażają o naszych dzieciach całkiem obcy ludzie, z dumą stwierdzamy, że są one wzorem do naśladowania. Potrafią się zachować kulturalnie w każdej sytuacji, są uczynne, chętnie angażują się w różnego rodzaju prace na rzecz szkoły i środowiska. Wiemy, ze wychowaliśmy wiele wspaniałych osób rozsianych po całym świecie i Polsce. Z murów naszej szkoły wyszli lekarze, nauczyciele, wojskowi, policjanci, wysocy urzędnicy państwowi, przedsiębiorcy, a także wspaniali fachowcy. I to jest dla nas nauczycieli dowód na to, że nasza praca nie poszła na marne.

Szkoła to jeden wielki organizm, gdzie każda jego cząstka jest potrzebna, ważna, nieodzowna: nauczyciele, pracownicy, uczniowie, rodzice. Jeśli organizm i jego elementy funkcjonują prawidłowo, wówczas możliwe jest wydanie owoców w postaci absolwentów, z których jesteśmy wszyscy dumni.

            Serdeczne podziękowania za pomoc i zaangażowanie w organizację imprezy z okazji „50-lecia Szkoły Podstawowej w Bąkowicach” pragniemy złożyć: Tomaszowi Jarmuszewskiemu – „Avato” Studio Graficzne;  Elżbiecie i Jerzemu Doboszom - Pawilon Spożywczy w Karłowicach; dr Edmundowi Buchcie - Gospodarstwo Rolne w Bąkowicach; Browarowi Namysłów; Jolancie Stefanko - PPHU Mopex His w Pokoju; Danucie i Bogusławowi Pawliszynom - Zakład Mięsny PAWLISZYN w Świerczowie; Zbigniewowi Śpiewakowi - DREW-ZBYCH Zakład Drzewny w Świerczowie; Nadleśnictwu Namysłów; Bankowi Spółdzielczemu w Namysłowie; Kazimierze Łukowicz-Pabis - Apteka "Pod Lipami" w Pokoju; firmie Dziedzic sp. z o. o. Namysłów; Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o. Namysłów; Koncernowi Energetycznemu EnergiaPro SA Oddział w Opolu Rejon Energetyczny Namysłów; Bronisławowi Letkiemu - DOM I OGRÓD Firma Handlowo-Usługowa Opole; Kołu Gospodyń Wiejskich w Bąkowicach; Ryszardowi Andruszków i Grzegorzowi Dąbrównem - Piekarnia „ADA” Świerczów; Rafałowi Pajor - Piekarnia Dąbrowa Namysłowska oraz wszystkim tym, którzy poświęcili własny czas i środki by pomóc nam przygotować i przeprowadzić tą piękną imprezę.

            Zorganizowany festyn środowiskowy z okazji „50 – lecia szkoły” połączony z uroczystością odpustową ku czci świętej Anny w kościele parafialnym w Bąkowicach cieszył się wielkim zainteresowaniem nie tylko ze strony mieszkańców, ale także przybyłych gości. Podczas mszy świętej, której przewodniczył Ksiądz Biskup Andrzej Siemieniewski. Festyn uświetniły występy artystyczne dzieci, były pokazy talentów recytatorskich, aktorskich, muzycznych i tanecznych. Wójt Gminy Świerczów, podczas swojego przemówienia, życzył by szkoła była miejscem, w którym ambicje zawodowe realizują obecnie pracujący nauczyciele, aby uczniowie rozwijali tu swoje zainteresowania i zdobywali staranne wykształcenie, a spotykając się na kolejnych Jubileuszach z sentymentem i ciepłem zawsze wspominali minione lata spędzone w murach Szkoły Podstawowej w Bąkowicach. Całą imprezę, w tym także zabawę taneczną, prowadził DJ Piotrek.  Radując się z obchodzonego Jubileuszu, życzymy sobie i innym szkołom, owocnej pracy oraz sukcesów dydaktycznych i wychowawczych.

wstecz